Hundene / Jill / Resultater

Resultater

Klasse 1; ( Lydigheds Prøve) 
 
Den 20-05-2017, 169.5 point
Den 25-05-2017, 183 point,
Den 10-06-2017. 173. point
Den 11-06-2017. 184,5 point
Den 15-07-2017 196. point
Den 23-07-2017. 174.point
DM den 05-08-2017 174 ponit og nr 14 
Den 06-08--2017 143.point 
Den 09-09-2017  190.Ponit.
Den 07-10-2017  158.5 point
Den 21-10-2017  161 point
Den 26-10-2017  195.5 point
Den 02-12-2017  178.5 point
 
Klasse 2 
 
Den 25-02-2018  198 point
Den 26-02-2018  172 point
Den 21-04-2018  244,5 point 
Den 20-05-2018  254,5 point
 
Brigitte Bresson